top of page
Notebook

WELCOME TO

MR. DUY BẢO

Bắt đầu từ những việc đơn giản, nhẹ nhà và tập trung. Duy Bảo mong muốn giao lưu với các bạn trên mọi miền đất nước. Đam mê đọc sách, lắp Lego và dã ngoại.

Trang chủ: Welcome

Hương quê

Cảm thấy thích khu thấy khubg cảnh quê hương của ông Bà.

Mô hình máy bay trực thăng lắp Lego

Duy Bảo xin gửi đến các bạn mô hình lắp máy bay trực thăng bằng Lego đơn giản. Sử dụng các mô hình Lego đã sử dụng, kết hợp thành mô hình.

Trang chủ: Blog2
bottom of page